Ổn Áp Robot 3 Pha

Ổn Áp Robot 3 Pha

30%

Ổn Áp Robot 3 Pha 3KVA (260-430v)

8.470.000₫ 5.929.000₫
30%

Ổn Áp Robot 3 Pha 6KVA (260-430v)

11.760.000₫ 8.232.000₫
35%

Ổn Áp Robot 3 Pha 10KVA (260-430v)

13.090.000₫ 8.510.000₫
35%

Ổn Áp Robot 3 Pha 15KVA (260-430v)

17.000.000₫ 11.050.000₫
35%

Ổn Áp Robot 3 Pha 20KVA (260-430v)

25.650.000₫ 16.673.000₫
35%

Ổn Áp Robot 3 Pha 25KVA (260-430v)

29.370.000₫ 19.090.000₫
35%

Ổn Áp Robot 3 Pha 30KVA (260-430v)

34.760.000₫ 22.594.000₫
35%

Ổn Áp Robot 3 Pha 45KVA (260-430v)

49.840.000₫ 32.396.000₫
35%

Ổn Áp Robot 3 Pha 75KVA (260-430v)

80.630.000₫ 52.410.000₫
35%

Ổn Áp Robot 3 Pha 100KVA (260-430v)

100.280.000₫ 65.182.000₫
35%

Ổn Áp Robot 3 Pha 120KVA (300-420v)

126.000.000₫ 81.900.000₫
35%

Ổn Áp Robot 3 Pha 150KVA (300-420v)

149.500.000₫ 97.175.000₫

Sản phẩm bạn đã xem

Hotline: 0938205056
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Xin chào
close nav